lean marketing

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie zbędnych. lean materiały szkoleniowe Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.