Kraków – postępy w zakresie komunikacji i przewozów komunalnych

Głównym spośród trudnych utrudnień w większości polskich miast jest transport. Nasze gminy są nie zaadaptowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki powstał przez wzrost ilości aut na polskich drogach. Dlatego jedną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju które powinno rozpocząć niemalże każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i komunikację. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to priorytet, jaki da przestrzeń na to by zwiększyć wygodę krakowian jak również usprawni integralność infrastruktury Krakowa.

Wśród pozostałych miast, inwestycje komunikacyjne w Krakowie mocno się wybijają. Krakowianie w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową oraz drogi potrzeba włożyć sporo pieniędzy . Z bardziej istotnych inwestycji warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusów – pierwszą w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje budowę przynajmniej kilkanaście nowych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi drogami i naprawy już powstałych tras tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba jednak mieć jasność tego, że bez inwestycji infrastruktura nie może być lepsza i by mieszkało się lepiej, trzeba wytrwałości.Majchrowski działania
Inwestycje w komunikacje to nie tylko kolejne drogi, ale również lepszej jakości nawierzchnia dróg, która będzie bardziej trwała i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje dodatkowo kolejnych zmian i nowych pomysłów, aby jeździło się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale też autobusami. Ale widać wyraźnie, że całość jest na świetnej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.